Super Oxy 314, 24l Prekės kodas: G24031402 Koncentruota rūgštinė priemonė paviršiams ir patalpoms dezinfekuoti. Peracto rūgšties pagrindu.Biocidas.

69.60 Su PVM

Aprašymas

APRAŠYMAS
Veterinarinės higienos ir maisto dezinfekantas (3 ir 4 tipo biocidas).
Tik profesionaliems vartotojams.
Gyvulių auginimo ir laikymo vietoms, paukščių narvams, avalynei specialiose voniose, įrengimams bei transportavimo priemonėms dezinfekuoti; maisto pramonės įmonėse, maisto transportavimo, laikymo ir naudojimo įrangai, talpykloms, naudojimo priemonėms, vamzdynams, buteliams, butelių plovimo įrengimams gėrimų gamybos įmonėse bei paviršiams dezinfekuoti.
Negali tiesiogiai liestis su maistu ir pašarais.
Baktericidiškai veikia virusus ir bakterijas.
Tinka naudoti minkštame ir kietame vandenyje.
Tinkamas naudoti alaus, pieno, mėsos, gaiviųjų gėrimų ir kitose maisto perdirbimo
įmonėse.
Dezinfekcijai gali būti naudojamas pamerkimo, cirkuliacinis bei purškimo metodai, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginius ir rūko generatorius.
Priemonę galima dozuoti automatine dozavimo sistema arba rankiniu dozatoriumi.
Neputoja ir lengvai nuplaunama priemonė
Produktas efektyvus prieš visus mikroorganizmų tipus: virusus, grybelius, bakterijas,sporas, mieles.
Lengvai skyla, nedidelis poveikis aplinkai.
NAUDOJIMAS
Pasiūlymus dėl naudojimo būdų ir technologijų teikia mūsų konsultantai.
PAPILDOMA INFORMACIJA
Pavojinga.
Gali ėsdinti metalus. Kenksminga prarijus. Kenksminga įkvėpus. Smarkiai nudegina odą
ir pažeidžia akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia
ilgalaikius pakitimus. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti
laisvai kvėpuoti.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ
arba kreiptis į gydytoją.
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikti vėsioje vietoje.
Neatidėliotina informacija apsinuodijus. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos
biuras, tel.: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378. www.tox.lt
SUDĖTIS
Veiklioji medžiaga – peroksiacto rūgštis ( CAS Nr. 79-21-0, EB Nr. 201-186-8) – 5 %.
Sudėtyje yra vandenilio peroksido, acto rūgšties, sieros rūgšties.
Veterinarinės paskirties produkto biocido autorizacijos Nr. LT/ABPV/2018/0268, galioja iki 2021-10-19.
Maisto srities produkto biocido autorizacijos Nr. (10-14 17.5) BSV-13954 (A-04PNO603043-18-141), galioja iki
2023-06-05.
Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti pašaliniams neprieinamoje vietoje, sandariai uždarytoje originalioje gamintojo
pakuotėje, ne žemesnėje kaip -10 °C ir ne aukštesnėje +20 °C temperatūroje. Saugoti nuo saulės
spindulių.
PAKUOTĖ
Plastikinė tara.

Tinkamumo naudoti laikas 12 mėn.

Kokybiškos prekės

Mūsų parduotuvėje rasite kokybišką produkciją tinkančią namams ir profesionalams

Greitas pristatymas

Greitas pristatymas iki 2 d.d. Perkant už daugiau nei €50 NEMOKAMAS PRISTATYMAS visoje Lietuvoje

Pagalba

Susisiekite el. paštu vadyba@dezinfekcijai.lt Arba telefonu +37066690888

Saugiai atsiskaitysite Jums patogiu atsiskaitymo būdu

atsiskaitymo budai

Jūsų prekes pristato Venipak kurjeriai

venipak
  • +37066690888

Shopping cart

close